วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 1, 2022
Home > ไม่มีหมวดหมู่ > ข้อดีข้อเสียของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency)
ไม่มีหมวดหมู่

ข้อดีข้อเสียของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency)

 ข้อดีของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) 

– สกุลเงินดิจิตอลจะทำให้เกิดการโอนเงินง่ายขึ้น ระหว่างทั้งสองฝ่าย เพราะทำธุรกรรมต่างๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เช่นธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิต 

– การโอนจะสามารถทำได้ง่ายขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการใช้กุญแจสาธารณะ และกุญแจส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย 

– เป็นระบบสกุลเงินดิจิตอลที่ทันสมัย “กระเป๋าเงิน” หรือที่อยู่บัญชีของผู้ใช้มีรหัสสาธารณะ และใช้กุญแจส่วนตัวในการอนุมัติธุรกรรม 

– ค่าธรรมเนียมในการโอนค่อนข้างตํ่า ทำให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยง หรือลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธนาคาร และสถาบันการเงินส่วนใหญ่ได้ 

– ปลอดภัย เพราะการปลอมแปลงประวัติการทำธุรกรรมสามารถทำได้ยากมาก 

ข้อเสียของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) 

– สกุลเงินดิจิตอลเป็นสิ่งเสมือนจริง ที่ไม่มีที่เก็บส่วนกลางทำให้ความสมดุลของเงินดิจิตอลจะถูกลบออกจากส่วนของความผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ หากไม่มีสำเนาสำรองของการถือครองหรือถ้าหากใครสูญเสียกุญแจส่วนตัวไป ก็ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ 

– การทำธุรกรรมของสกุลเงินดิจิตอลกึ่งไม่ระบุชื่อทำให้เหมาะสำหรับโฮสต์ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนของคนทำธุรกรรมมากนัก 

– มีความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับเงินดิจิตอล เนื่องจากธนาคาร และหน่วยงานรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับสกุลเงินดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ผู้คนก็กลัวที่จะใช้มัน เพราะไม่มั่นใจว่าเมื่อไหร่ที่มันจะหายไป 

– สกุลเงินดิจิตอลเป็นสกุลเงินที่ต้องขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ ผู้คนจำนวนมากจึงไม่ทราบว่ามันทำงานอย่างไร เนื่องจากขาดความรู้ในสกุลเงินดิจิตอล 

ที่มา ข้อดีข้อเสียของสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency). (29 กรกฏาคม 2564). ค้นจาก 

smemove.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/cryptocurrency-3409725_960_720.jpg